شنبه, اکتبر 7th, 2017

 

پیشرفت پهپادهای هیبریدی در جنگهای هوایی

حرفه ای ها عرصه پهپادهای نظامی پیش‌بینی کرده‌اند که تا 10 سال آینده بیشتر نبردهای هوایی با استفاده از پهپادهای هیبریدی عمودپرواز صورت خواهد گرفت. بازنویسی مثنویبازنویسی اشعار مثنوی معنوی مولوی در شش جلد مثنوی مولویداستان های مثنوی به زبان ساده